Linux Temel Network KomutlarıLinux ağ temelleri ve ağ mantığını öğrenmek isteyenler için Linux Temel Ağ Komutlarını ve işlevlerini göstermeye çalışıcağız.

 • İnterfaces’lerin neler olduğunu görebileceğiniz komut
$ ip link
 • İnterfaces’e ip adresi ekleme
$ ip address add 10.10.0.1 dev eth0
 • İnterfaces üzerindeki ip adresini silme
$ ip addr del 10.10.0.1/24 dev eth0
 • İnterfaces üzerine birden fazla ip adresi ekleme
$ ip addr add 10.0.0.1/24 dev eth0 label eth0:1
$ ip addr add 100.0.0.1/24 dev eth0 label eth0:2
 • İnterfaces bilgisi
$ ip link show eth0
 • İnterfacesi açıp kapatma
$ ip link set eth0 down
$ ip link set eth0 up
 • Ethernet kablosunun bağlantısında sorun olup olmadığının kontrolü
$ cat /sys/class/net/eth$/operstate
 • İnterfaces’lerin addr bilgisi
$ ip addr
 • İnterfaces’e ait tüm ipv4 adreslerinin temizlenmesi
$ ip -4 addr flush label 'eth0'
 • ip adreslerinin route listesi
$ ip route show all
 • Yeni bir route ekleme
$ ip route add 0.0.0.0/0 via 10.0.0.1 [dev eth0]
 • Eklenen bir route’yi silmek
$ ip route del 0.0.0.0/0
 • Bir ip adresine ait routeyi görmek
$ ip route get 72.122.134.209
 • Ağdaki bağlantı kurmuş makinelerin listesi
$ ip neigh list
 • Belli bir IP grubu için route kaydı
$ ip route show 192.168.0.2/24
 • Kısa bir süre önce erişilen adreslerin route bilgisi
$ ip route show cache
 • Bütün route kayıtlarını silme
$ ip route flush
 • ARP tablosundan belirli bir ip için kayıt silme
$ ip -s neigh flush 192.168.0.23
 • ARP tablosunu boşaltma
$ ip -s neigh flush all

Netstat

Netstat komutu kullanarak TCP ve UDP bağlantılarını görebiliriz, yönlendirmeleri görebiliriz, bekleyen bağlantıları görebiliriz. Tüm dinlenen bağlantıları listeleyebiliriz.
 • route listesi
$ netstat -r
 • Sadece TCP bağlantılarını listeleme
$ netstat -at
 • Sadece UDP bağlantılarını listeleme
$ netstat -au
 • Dinlenen bağlantıları listeleme
$ netstat -l
 • Tüm bağlantıların listelenmesi
$ netstat -lx
 • TCP ve UDP bağlantılarının listelenmesi
$ netstat -taunp

Curl

Testler sırasında kullanabileceğiniz linux’ün en temel araçlarından biri olan curl komutlarına bakalım. • Herhangi bir sitenin ana sayfasının içeriklerini göstermek için
$ curl example.com
 • Web sitesinin header bilgisini almak
$ curl --head https://example.com/
$ curl -I https://example.com/
 • Geçersiz sertifikalı bağlantı olan bir web sitesinin header bilgisini almak
$ curl --insecure https://example.com/
$ curl -k https://example.com/
 • Talep edilen siteye header ekleme
$ curl --header "Host: www.google.com" https://example.com/
$ curl -H "Host: www.google.com" https://example.com/
 • User-Agent
$ curl --user-agent "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0" https://example.com/
 • 301 yönlendirmelerini takip etmek
$ curl -L https://example.com/
 • Post isteği gönderme
$ curl --data "id=1&ad=yakup" https://example.com/
 • Kimlik doğrulama işlemi
$ curl --user yakup:seker https://example.com/

- Mevcut yorum.

Daha yeni Daha eski